Новини

ФИРМА „ВЕС И ТОН‘‘ ООД ПРЕДЛАГА ОГРАДНИ ПАНА

Документация по процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител по проект

„Пет осен обработващ център за производство на механични детайли ”…
ФИРМА „ВЕС И ТОН‘‘ ООД ПРЕДЛАГА ОГРАДНИ ПАНА

„ВЕС & ТОН“ ООД стартира изпълнението на договор съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU BG-RRP-3.004-1822-C01

Основната цел заложена в проекта е разширяване на производствения капацитет…

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА ФРЕЗОВИ ЦЕНТЪР

“ВЕС и ТОН” ООД обявява процедура за избор на изпълнител…

ФИРМА „ВЕС И ТОН‘‘ ООД ПРЕДЛАГА ОГРАДНИ ПАНА

“ВЕС и ТОН” ООД участва по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

„“ВЕС и ТОН” ООД e с предмет на дейност „Производство на…

СТРОЕЖ НА НОВ ЦЕХ НА ФИРМА “ВЕС И ТОН” ООД

Строеж на нов цех на фирма “Вес и Тон” ООД

Строежът на новия цех на фирма „Вес и Тон“ ООД е вече факт…

ФИРМА „ВЕС И ТОН‘‘ ООД ПРЕДЛАГА ОГРАДНИ ПАНА

Фирма „Вес и Тон‘‘ ООД предлага оградни пана

Оградните пана са най-предпочитаните системи за ограждане…