Процедура за избор на изпълнител във връзка със Закупуване на Фрезови център

“ВЕС и ТОН” ООД обявява процедура за избор на изпълнител, съгласно ЗУСЕСИФ/ПМС №160/01.07.2016 и във връзка със Закупуване на Фрезови център – 1 брой с обща стойност 1 666 000.00 лв. без ДДС

24.07.2020 г.

Можете да изтеглите документацията от тук:

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА НЕСТАНДАРТНА ПОРЪЧКА

За нас няма невъзможни неща!