Ерозийна обработка

Фирма „Вес и Тон‘‘ ООД извършва ерозийна обработка на метални изделия и материали с висококачествено оборудване и машини.Сред основните ни приоритети е постигането на високо качество на обработваните повърхности от гледна точка на точност, чистота и хомогенност.

ЕРОЗИЙНА ОБРАБОТКА

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА НЕСТАНДАРТНА ПОРЪЧКА

За нас няма невъзможни неща!